Vesti 

SAVREMENI OBLICI NASTAVA I IT KAO PREDUSLOV USPEŠNIH UČENIKA I NASTAVNIKA U 21. BEKU

U periodu 13-14.9.2018. godine u prostorijama škole realizovan je seminar “Savremeni oblici nastave i IT tehnologija kao preduslov uspešnih učenika i nastavnika u 21. veku”. Dvodnevnom seminaru su prisustvovali svi nastavnici, profesori razredne nastave, predmetne nastave i stručni saradnici škole. Kataloški broj seminara je 573; kompetencija K2 (komptenecije za poučavanje i učenje) i prioriteti P3 (unapređivanje komptenecija nastvanika u oblasti planiranja i realizacije nastave orjentisane na ishode-podizanje niovoa metodičkih zananja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti a sve u cilju realizacije kvalitetne projektne nastave. Seminar realizovan u saradnji sa Akademijom…

Pročitaj više
Vesti 

REALIZACIJA PROJEKTNE NASTAVE U PRVOM RAZREDU

U školskoj 2018/2019. godini u prvom razredu predviđeno je 36 časova projektne nastave. Od septembra tekuće godine u našoj školi projektna nastava se uspešno realizuje.Do sada su obrađene dve teme i to: JA I DRUGI I TRADICIONALNI DEČIJI MASKENBAL U MOJOJ ŠKOLI. Učenici vole i veoma su zadovoljni radu u timu.U toku je realizacija treće teme NAŠA PRAVILA PONAŠANJA. U oviru PROJEKTNE NASTAVE učenici prvog razreda posetili su Gradsku biblioteku u Prijepolju.Uspešno sarađujemo i sa učenicima starijih razreda koji su nam pomagali u realizaciji projekata. Učiteljica Sabina Fazlić   Please…

Pročitaj više