Nekategorisano 

JEDNODNEVNA OBUKA ZA UČENJE NA DALJINU “MOODLE PLATFORMA”

U ponedeljak 4. februaara u prostorijama informatičkog kabineta održana je obuka za učenje na daljinu. Platforma nudi veći angažman učenika za dodatni rad kod kuće kaoi redovno praćenje i pripremanje za nastavu. Cilj je da se profesori dodatno angažuju na pripremanju i prezentovanju dodatnog materijala za predmete na kojima su angažovani. Učenicima se na ovaj način pruža prilika za boljim i dodatnim usavršavanjem i angažovanjem na savladavanju predviđenog gradiva. Please follow and like us:

Pročitaj više
Nekategorisano 

DVODNEVNI SEMINAR, “EMOCIONALNI ASPEKTI MOTIVACIJE ZA ŠKOLSKO UČENJE”

Dvodnenvi seminar “Emocionalni aspekti motivacije za školsko učenje” u organizaciji škole a u realizaciji akademije Filipović, održan je u periodu 2-3. februara 2019. godine. Seminar je tretirao pitanje motivacije i emocionalnog aspekta učenja i stanja učenika koja utiču na njegovo trenutno raspoloženje i motivacuju za učenjem. Posebna pažnja posvećena je stanjima učenika od motivacije do anksioznosti kao i poslijedicama takvih stanja na uspjeh i ponašanje učenika. Kataloški broj K-8. Please follow and like us:

Pročitaj više