Nekategorisano 

DVODNEVNI SEMINAR, “EMOCIONALNI ASPEKTI MOTIVACIJE ZA ŠKOLSKO UČENJE”

Dvodnenvi seminar “Emocionalni aspekti motivacije za školsko učenje” u organizaciji škole a u realizaciji akademije Filipović, održan je u periodu 2-3. februara 2019. godine. Seminar je tretirao pitanje motivacije i emocionalnog aspekta učenja i stanja učenika koja utiču na njegovo trenutno raspoloženje i motivacuju za učenjem. Posebna pažnja posvećena je stanjima učenika od motivacije do anksioznosti kao i poslijedicama takvih stanja na uspjeh i ponašanje učenika. Kataloški broj K-8.


Share this:

Please follow and like us:

Related posts