PRIVODE SE KRAJU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ŠKOLSKOG DVORIŠTA

U mjesecu decembru 2018. godine završeni su radovi na rekonstrukciji kompletnog školskog dvorišta. U planu je bila sanacija školskog dvorišta zajedno sa igralištem što je i učinjeno. Vrijednost projekta je oko 3 miliona dinara. U planu finaliziranja radova je i markiranje igrališta, sanacija biste i uređenje na hortikulturi dvorišta, što će se uraditi čim vremenski uslovi to dozvole.  Investitor radova je TIKA. Kompletnu ideju vezan za reknstrukciju škole pored administrativnog osoblja škole na čelu sa direktoricom Belkisom Beganović finansijski i logistički je podržao nekadašnji učenik Zifo KAjević a sada ugledni…

Pročitaj više
Vesti 

NOVOGODIŠNJI VAŠAR

Sada već tradicionlani “Novogodišnj i vašar” koji se održava zadnjih nekoliko godina okuplja i uključuje veliki broj učenika i roditelja.  Ovogodišnji vašar je bio planiran kao projektna aktivnost I i V razreda ali zbog velike zainteresiranosti učenika za njegovu realizaciju, uključeni su svi razredi i svi učenici koji su izrazili želju da svojim kreacijama i idejama daju dorpinos realizaciji ovogodišnjeg vašara.  Novogodišnji vašar predstvalja “mali školski bazar”  na kojem učenici prodaju svoje novogodišnje poklone i kreacije a sredstva se usmjeravaju za humanitarni fond škole.  Učenici su svoje poklone i proizvode…

Pročitaj više
Vesti 

RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA “NOVOGODIŠNJI VAŠAR U NAŠOJ ŠKOLI”

U okviru projektne nastave u mjesecu decembru realizovan je projekat “Novogodišnji vašar u našoj školi”. U sklopu projekta održana je radionica sa roditeljima učenika prvog razreda. Radionicu je vodila učiteljica Sabina FAzlić uz pomoć apsolventa Učiteljskog fakulteta Aljević Maida i učiteljice Kristine Sredojević.  Radionica je uspješno realizovna uz oduševljenje prisutnih roditelja koji su izrazili želju da sličnih radionica bude više.

Pročitaj više
Vesti 

Radionica “My body”

Dana 20 i 22.11.2018. godine realizovana je radionica sa učenicima I razreda. Naziv radionice “My body” koju je realizovala profesorica engleskog jezika Sanela Planić-Kamberović imala je za cilj učenje naziva djelova tijela na engleskom jeziku.  Radionica je realizovana u saradnji sa profesoricom razredne nastave Sabinom Fazlić.

Pročitaj više