Nastavno osoblje

Разредна настава:

 • Алмира Мурановић– професор разредне наставе
 • Јулијана Шљукић – наставник разредне наставе
 • Верица Минић – наставник разредне наставе
 • Сабина Фазлић –на породиљском одсуству

 

Предметна настава:

 • Санела Камберовић – енглески језик
 • Рефко Адиловић – математика
 • Сеад Кухиња – биологија
 • Зорица Радивојевић – физичка култура
 • Сабахета Ровчанин – српски језик
 • Кадрија Ровчанин – техничко и информатичко

           образовање,

 • информатика и рачунарство
 • Мурат Мујезиновић – физика
 • Аднан Турковић – географија
 • Јадранка Потежица –  руски језик
 • Невзета Рондић – хемија

12)                    Милош Сокић – ликовна култура

13)                    Селма Подбићанин – историја

14)      Никола Коњокрад – историја

15)       Маида Суџук – музичка култура,

 • Надир Дацић – вероучитељ исламске веронауке
 • Слободан Милошевић – вероучитељ православне

          веронауке

    

Наставник разредне наставеу ИО Хрта :  

 • Осман Кријешторац