OBOGAĆENI JEDNOSMJENSKI RAD

Ministarstvo će finasirati kompletnu realizaciju aktivnosti, a deo sredstava  usmeriće  i za  angažovanje pomoćnog osoblja, kaže Belkisa Beganović, direktorka Osnovne škole „Dušan Tomašević – Ćirko“ . Škole koje su   nastavu organizovale  u  jednoj  smeni, početkom ove školske godine su  kroz raličite aktivnosti ušle u realizaciju pilot projekta „Obogaćeni jednosmenski rad“, koji se realizuje u popodnevnim satima.  Takvih je u Srbiji 204, a na nivou Zlatiborskog okruga svega 10.  One su ispunile kriterijume da udju u realizaciju nacionalnog pilot projekta koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sam koncept projekta…

Pročitaj više