Nekategorisano 

JEDNODNEVNA OBUKA ZA UČENJE NA DALJINU “MOODLE PLATFORMA”

U ponedeljak 4. februaara u prostorijama informatičkog kabineta održana je obuka za učenje na daljinu. Platforma nudi veći angažman učenika za dodatni rad kod kuće kaoi redovno praćenje i pripremanje za nastavu. Cilj je da se profesori dodatno angažuju na pripremanju i prezentovanju dodatnog materijala za predmete na kojima su angažovani. Učenicima se na ovaj način pruža prilika za boljim i dodatnim usavršavanjem i angažovanjem na savladavanju predviđenog gradiva.

Pročitaj više
Nekategorisano 

DVODNEVNI SEMINAR, “EMOCIONALNI ASPEKTI MOTIVACIJE ZA ŠKOLSKO UČENJE”

Dvodnenvi seminar “Emocionalni aspekti motivacije za školsko učenje” u organizaciji škole a u realizaciji akademije Filipović, održan je u periodu 2-3. februara 2019. godine. Seminar je tretirao pitanje motivacije i emocionalnog aspekta učenja i stanja učenika koja utiču na njegovo trenutno raspoloženje i motivacuju za učenjem. Posebna pažnja posvećena je stanjima učenika od motivacije do anksioznosti kao i poslijedicama takvih stanja na uspjeh i ponašanje učenika. Kataloški broj K-8.

Pročitaj više

PRIVODE SE KRAJU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ŠKOLSKOG DVORIŠTA

U mjesecu decembru 2018. godine završeni su radovi na rekonstrukciji kompletnog školskog dvorišta. U planu je bila sanacija školskog dvorišta zajedno sa igralištem što je i učinjeno. Vrijednost projekta je oko 3 miliona dinara. U planu finaliziranja radova je i markiranje igrališta, sanacija biste i uređenje na hortikulturi dvorišta, što će se uraditi čim vremenski uslovi to dozvole.  Investitor radova je TIKA. Kompletnu ideju vezan za reknstrukciju škole pored administrativnog osoblja škole na čelu sa direktoricom Belkisom Beganović finansijski i logistički je podržao nekadašnji učenik Zifo KAjević a sada ugledni…

Pročitaj više