Nekategorisano 

SAMOVREDNOVANJE U NASTAVI I NAČINI UNAPREĐENJA NASTAVE

U utorak 26.03.2019. godine u prostorijma škole realizovano je predavanje na temu “Samovrednovanje i oblici unapređenja nastave” . Predavači su bili prosvetni inspetori iz školske uprave iz Užica koji su u sklopu svoje posjete školi realizovali ovo predavanje. Prisutne nastavnike i profesore iz naše škole i škole iz Brodareva koji su bili pozvani na ovo predavanje gosti su upoznali sa novim pravilnikom i zakonom o samovrednovanju izmjenama i dopunama kao i vremenu stupanja na snagu istog.

Pročitaj više
Nekategorisano 

JEDNODNEVNA OBUKA ZA UČENJE NA DALJINU “MOODLE PLATFORMA”

U ponedeljak 4. februaara u prostorijama informatičkog kabineta održana je obuka za učenje na daljinu. Platforma nudi veći angažman učenika za dodatni rad kod kuće kaoi redovno praćenje i pripremanje za nastavu. Cilj je da se profesori dodatno angažuju na pripremanju i prezentovanju dodatnog materijala za predmete na kojima su angažovani. Učenicima se na ovaj način pruža prilika za boljim i dodatnim usavršavanjem i angažovanjem na savladavanju predviđenog gradiva.

Pročitaj više