DOKUMENTA,PRAVILNICI

poslovnik o radu Školskog odbora za 2018 župa

pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih župa

S T A T U T FEBRUAR VAŽEĆI

pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih župa

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme …

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme …

Pravilnik o radu nastavničkog veća

Učenički parlament Velika Župa