Vesti 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ДАЉИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА „ ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО

ВЕЛИКА ЖУПА

ОРГАНИЗАЦИЈА  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

 ПУТЕМ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

ОД 15.03.2021.ГОД.

 • Ученици другог циклуса основне школе наставу прате од  понедељка до  петка по устаљеном распореду часова који се емитују Јавним медијским сервисом Србије- РТС 2 и доступни су на платформи РТС Планета.
 • Настава на одабраној платформи (Гугл учионица) се реализује према усвојеном распореду часова од понедељка до петка, уз трајање часова од 45 минута.
 • Настава траје од  7:30-13:40 часова.
 • Након редовне наставе реализују се активности пројекта „Обогаћени једносменски рад“
 • Наставници ће ученицима постављати материјал и појашњења у складу са важећим распоредом часова у периоду од 7,30 до 13:40 часова.
 • Наставник нарочито води рачуна о оптерећености ученика поштујући временску динамику предвиђену распоредом часова.
 • Одељењске старешине су дужне да комуницирају са ученицима,родитељима и наставницима у циљу праћења редовности наставе,присуства ученика на виртуелној учионици и квалитета реализације васпитно-образовног процеса.
 • Сви наставници су дужни да редовно сарађују са педагошком службом школе ради благовременог отклањања мањкавости и недостатака наставе на даљину.
 • Ученици су у обавези да свакодневно, у складу са распоредом за своје  одељење ,  приступе платформи у периоду од 7,30 до 19,30. Ученици су дужни да редовно присуствују часовима и извршавају своје обавезе,у супротном биће изведени на разредни испит.
 • У ченици су дужни да домаће задатке који се налазе на платформи поставе до 19, 30 часова, осим ако наставник није одредио другачије.
 • Родитељи су дужни да прате редовност присуства ученика на платформи као и реализацију свих школских обавеза своје деце.
 • Родитељи су дужни да поштују аутономију часова који се реализују коришћењем  канала за непосредну комуникацију(МЕЕТ) ,не присуствују и не ометају часове.
 • Пожељно је да родитељи буду подршка својој деци  у учењу,али не и у директној изради њихових домаћих задатака.јер у том случају не могу се реално проценити постигнућа ученика.  
 • Ученици су у обавези да поштују правила функционисања система  који користе за учења и да не злоупотребљавају исти.Сваки вид  дигиталног насиља  биће строго санкционисан.
 • Директори и стручни сараданици ће пратити ток наставе редовним приступом виртуелним учионицама,вршити инструктивно-педагошки надзор,односно вредновати часове и извештавати,као и пружати саветодавну помоћ наставницима.
 • Директори и стручни сараданици ће свакодневно вршити увид у ЕС Дневник како би редовно пратили процес одвијања наставе на даљину.

Стручна служба школе

Related posts