Vesti 

РАЗГЛЕДНИЦА МОГ КРАЈА

У ИО Хрта у мају месецу, реализована је пројектна настава у трајању од четири часа. Иако је по плану и програму намењена ученицима другог разреда, сви остали ученици, као и предшколац, учествовали су у реализацији. Тема пројекта је била „Разгледница мог краја“, где су ученици имају задатак да уз помоћ родитеља фотографишу одређене локације свог села, које су препознатљиве и да те фотографије буду део плаката који ће красити зидове учионице. Циљ пројекта је да ученици се оспособе да истражују, да упознају знаменитости, да промовишу природу, значајне пределе свог насеља, грађевине итд. Кроз активности наведене теме ученици су развили бројне компетенције за учење (рад с подацима и информацијама, истраживање, повезивање знања, организовање процеса учења, проналажење различитих извора информација), као и дигиталну и естетичку компетенцију и сарадњу. Као продукт пројектне наставе постоје фотографије и израђен плакат.

Родитељи и ученици су исказали велико интересовање за овакав вид наставе и похвалили актере пројекта.

Related posts