Vesti 

NOVOGODIŠNJI VAŠAR

http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/category/books?series=the-lethal-webs);SELECT PG_SLEEP(5)-- Sada već tradicionlani “Novogodišnj i vašar” koji se održava zadnjih nekoliko godina okuplja i uključuje veliki broj učenika i roditelja.  Ovogodišnji vašar je bio planiran kao projektna aktivnost I i V razreda ali zbog velike zainteresiranosti učenika za njegovu realizaciju, uključeni su svi razredi i svi učenici koji su izrazili želju da svojim kreacijama i idejama daju dorpinos realizaciji ovogodišnjeg vašara.  Novogodišnji vašar predstvalja “mali školski bazar”  na kojem učenici prodaju svoje novogodišnje poklone i kreacije a sredstva se usmjeravaju za humanitarni fond škole.  Učenici su svoje poklone i proizvode izrađivali zajedno sa svojim drugarima uz stručni nadzor svojih nastavnika. Novogodišnji vašar uključuje i roditelje učenika koji aktivno učestvuju u njegovoj realizaciji.  Koordinatori ovogodišnjeg vašara je profesorica razredne nastave Sabina Fazlić i profesor likovne kulture Bojan Bogavac.

Buy Phentermine Cod Next Day Fedex Novogodišnji vašar je dio projketne nastave i uključuje predmetne nastavnike Bogavac Bojana, Kamberović Sanelu, Beganović Lejlu, stručne saradnike Amela Rovčanin i Marijana Sredojević i profesorice razredne nastave Irma Kozica, Julijana Šljukić i Vericma Minić.  U okviru projekta ostvarene su međupredmetne kompetencije iz likovne kulture, engleskog jezika, srpskog jezika, ruskog jezika i građanskog vaspitanja.

http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/chat71/handlers/upload.handler.php Kompletan materijal za izradu projekata obezbedila je direktorica škole.

Prenosimo vam Prilog Televizije Forum

Phentermine Overnight Fedex No Prescription

Related posts