Nekategorisano 

OBOGAĆENI JEDNOSMJENSKI RAD

Ministarstvo će finasirati kompletnu realizaciju aktivnosti, a deo sredstava  usmeriće  i za  angažovanje pomoćnog osoblja, kaže Belkisa Beganović, direktorka Osnovne škole „Dušan Tomašević – Ćirko“ . Škole koje su   nastavu organizovale  u  jednoj  smeni, početkom ove školske godine su  kroz raličite aktivnosti ušle u realizaciju pilot projekta „Obogaćeni jednosmenski rad“, koji se realizuje u popodnevnim satima.  Takvih je u Srbiji 204, a na nivou Zlatiborskog okruga svega 10.  One su ispunile kriterijume da udju u realizaciju nacionalnog pilot projekta koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sam koncept projekta…

Pročitaj više
Nekategorisano 

SAMOVREDNOVANJE U NASTAVI I NAČINI UNAPREĐENJA NASTAVE

U utorak 26.03.2019. godine u prostorijma škole realizovano je predavanje na temu “Samovrednovanje i oblici unapređenja nastave” . Predavači su bili prosvetni inspetori iz školske uprave iz Užica koji su u sklopu svoje posjete školi realizovali ovo predavanje. Prisutne nastavnike i profesore iz naše škole i škole iz Brodareva koji su bili pozvani na ovo predavanje gosti su upoznali sa novim pravilnikom i zakonom o samovrednovanju izmjenama i dopunama kao i vremenu stupanja na snagu istog.

Pročitaj više
Nekategorisano 

JEDNODNEVNA OBUKA ZA UČENJE NA DALJINU “MOODLE PLATFORMA”

U ponedeljak 4. februaara u prostorijama informatičkog kabineta održana je obuka za učenje na daljinu. Platforma nudi veći angažman učenika za dodatni rad kod kuće kaoi redovno praćenje i pripremanje za nastavu. Cilj je da se profesori dodatno angažuju na pripremanju i prezentovanju dodatnog materijala za predmete na kojima su angažovani. Učenicima se na ovaj način pruža prilika za boljim i dodatnim usavršavanjem i angažovanjem na savladavanju predviđenog gradiva.

Pročitaj više