Vesti 

UGLEDNI ČAS

У уторак, 19.11.2019.године, у ИО Хрта одржан је угледни час у првом и трећем разреду из
предмета Свет око нас и Природа и друштво. Часу су присуствовале директорица школе,
педагошкиња и две колегинице учитељице из матичне школе. Обрађене су две наставне
јединице, у првом разреду: Наша осећања и у трећем: Исхрана некад и сад.
Ученица првог разреда је сарађивала у активностима с предшколцем, како би јој час био што
интересантији, те су заједно научиле о осећањима са којима се усочавају свакодневно, па и како
да препознају та иста осећања код других и да помогну уколико је то потребно. Ученици трећег
разреда су радили у пару, кроз презентацију научили како су се људи хранили некад, а како
исхрана изгледа сада, што су систематизовали кроз израду плаката. За крај часа, ученица је
присутне успела да врати у прошлост, тако што је обучена у одећу некада, донела чај, гурабије и
суво воће за присутне, у старинском посуђу, како би се почастили посластицама из давнина, а које
су и данас присутне у свим домовима.
Час је протекао у најбољем реду и на одушевљење присутних и ученика. У реализацији часа
коришћена су разна помагала, као што су дигитална средства, апликације, листићи и плакати.
Учитељица је добила позитивне критике од обе стране и сугестију да се овакви примери добре
праксе наставе и убудуће.

Related posts