Vesti 

UGLEDNI ČAS

http://info.diservices.com/thank-you-disability-insurance-for-dentists?_hsenc=p2ANqtz>ZXLEyQ1Fbn5Rq7thy8R5TJ9QT3ahDfmud_pMobIDnOf0Nx574VCd8AxIXMplS-hzfZc13 У уторак, 19.11.2019.године, у ИО Хрта одржан је угледни час у првом и трећем разреду из http://info.diservices.com/blog-disability-insurance/insurance-advisors-seize-the-open-enrollment-opportunity/ предмета Свет око нас и Природа и друштво. Часу су присуствовале директорица школе, педагошкиња и две колегинице учитељице из матичне школе. Обрађене су две наставне http://info.diservices.com/medical-residents-guide-to-disability-insurance јединице, у првом разреду: Наша осећања и у трећем: Исхрана некад и сад. Alprazolam Buy Online Australia Ученица првог разреда је сарађивала у активностима с предшколцем, како би јој час био што интересантији, те су заједно научиле о осећањима са којима се усочавају свакодневно, па и како да препознају та иста осећања код других и да помогну уколико је то потребно. Ученици трећег разреда су радили у пару, кроз презентацију научили како су се људи хранили некад, а како
исхрана изгледа сада, што су систематизовали кроз израду плаката. За крај часа, ученица је
присутне успела да врати у прошлост, тако што је обучена у одећу некада, донела чај, гурабије и
суво воће за присутне, у старинском посуђу, како би се почастили посластицама из давнина, а које
су и данас присутне у свим домовима.
Час је протекао у најбољем реду и на одушевљење присутних и ученика. У реализацији часа
коришћена су разна помагала, као што су дигитална средства, апликације, листићи и плакати.
Учитељица је добила позитивне критике од обе стране и сугестију да се овакви примери добре
праксе наставе и убудуће.

http://info.diservices.com/dis-contracted-broker-update-december-2015?_hsenc=p2ANqtz-9KDk39SjIc8R4zBvY9YLgrKcbzr32WfWGO7dyhMzS2dlxdOQeicNrwBavzcrBUtlK_78Fd

Related posts