Vesti 

REALIZACIJA PROJEKTNE NASTAVE- VERSKE PREDSTAVE I POČECI VEROVANJA LJUDI U PRAISTORIJI

Dana 30.10. 2018. učenici petog razreda su sa svojim profesorima Selmom Podbićanin (profesorica Istorije) i Duraković Alenom (profesorom vjerske nastave) posjetili crkvu i džamiju u Velikoj Župi a u sklopu realizacije projektne nastave na temu “Istorijat religije” u okviru međurepdmetnih kompetencija Istorije i vjerske nastave.

Roche Valium Online Uk Učenici su imali priliku da se konkretno upoznaju sa istorijom islama i pravoslavlja kao i vjerskim načelima spomenutih religija. nakon posjete učenicu su na časovima razgovarali o posjeti i relalizovali radionice.

http://info.diservices.com/dis-contracted-broker-update-december-2015?_hsenc=p2ANqtz--HLF5sHR>6SDHeBV0gLj-nHiqjS8ng6km7RHrwthIjVDnYzEn88wwMKZJySxgFV-a33Ds

Related posts