Nekategorisano 

Дечија недеља “Велико срце деце Србије”,

Дечија недеља се ове године одржава под слоганом “Велико срце деце Србије”, а
 дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се обележава да би
деца остала у средишту друштвених настојања да буду срећна, заштићена, да живе у
здравом и сигурном окружењу у којем могу да остваре максимум својих потенцијала.
Уједно Дечија недеља је прилика за пуно учешће деце у друштвеном животу, а спрам свог
узраста, жеља и могућности. Дечија недеља у фокус ставља промоцију и заштиту дечијих
права бавећи се најактуелнијим темама.
Дечија недеља посвећена је унапређивању подстицајног, здравог и безбедног окружења у
којем деца могу развијати све своје потенцијале. Ови циљеви се остварују непрестаним
залагањем за заштиту, унапређење и промоцију дечијих права у нашем друштву. Ове
године посебна важност посвећује се развоју емпатије, вршњачке и међугенерацијске
солидарности и даљој изградњи сигурног друштвеног окружења које подржава вредности
толеранције.
Дечија недеља је традиционална манифестација која се одржава сваког октобра и
представља најзначајнији национални догађај посвећен деци. Ова манифестација
омогућава уједињење свих друштвених актера у циљу трајног унапређења положаја деце.
Истовремено, она пружа платформу за препознавање досадашњих успеха, али и
идентификацију области које захтевају додатну пажњу у промоцији и заштити дечијих
права у Републици Србији.
Дечија недеља се у нашој школи сваке године дочекује уз велику радост, представљајући
највеселију седмицу у годишњем календару. Током овог периода, деца су у потпуности
укључена у различите програме.

Велико срце деце Србије
Матична школа и ИО Хрта

  1. Дан – ДЕЧИЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
  2. Дан – МИ СМО ДЕЦА ЈЕДНОГ СВЕТА- Дружење кроз игру и забаву
  3. Дан – ПИШЕМО ПОРУКЕ ПРИЈАТЕЉСТВА
  4. Дан – СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
  5. Дан – ТРАДИЦИОНАЛНИ МАСКЕНБАЛ У НАШОЈ ШКОЛИ

Дечија недеља, као најзначајнија национална манифестација посвећена
остваривању дечијих права, пружа савршену прилику за промоцију значаја
солидарности и емпатије као кључних принципа за остваривање права детета у
нашем друштву. Стога су циљеви ,,Дечије недеље”:

 скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
 указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене
институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;
 презентација до сада постигнутих резултата;
 указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању
права деце;
 подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за
поштовање права, и оптимални развој сваког детета;
 промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих
тичу;
 покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању
положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права;
 скретање пажње деци на њихова права и одговорности, важност
дружења, неговања бриге, подршке и љубави не само за своје
најмилије и пријатеље, него за сваког човeка и живо биће, јачање
вршњачке и међугенерацијске солидарности и комуникације.

Related posts